Back Bone- The Spine Journal

 

International Review Board Members

Dr. Amit Bhandarkar (USA) Dr. Jae-Hyuk Yang (South Korea)
Dr. Andrew Clarke (UK) Dr. Jae-Young Hang (South Korea)
Dr. Ashish Khurana (UK) Prof. Jong-Beom Park (South Korea)
Prof. Pragnesh Bhatt (UK) Prof. Seung Woo Suh (South Korea)

National Review Board Members

Dr. Satyen Mehta (Mumbai) Dr. Shailesh Hadgaonkar (Pune)
Dr. Nikhil Arbatti (Mumbai) Dr. Vishal Kundnani (Mumbai)
Dr. V J Laheri (Mumbai) Dr. Gururaj Sangondimath (Delhi)
Dr. Ranjith Unnikrishnan (Thiruvananthapuram)

 

State Review Board Members

Dr. Amish Sanghvi Dr. J P. Modi
Dr. Pratik Lodha Dr. Bharat Dave
Dr. M M Prabhakar Dr. Rakesh Luhana
Dr. Biren Shah Dr. Nagesh Bhandari
Dr. Rohit Thakar Dr. Deepak Patel
Dr. Navin Patel Dr. Tarak Patel
Dr. Dhruvin Patel Dr. Navneet Saraiya
Dr. Vivek Mittal Dr. Hari Menon
Dr. Niraj Vasavada Dr. Devanand Degulmadi